Hudebně vzdělávací pořady pro děti v ZŠ a ZUŠ.


Probíhající výchovné pořady dětem přibližují vznik a vývoj hudby od historických období po současnost. Součástí výuky je představování a použití různých rytmických, dobových, i moderních hudebních nástrojů a hráčských technik. Zaznívají různé písně a skladby a muzicíruje se společně s dětmi.


Důležité upozornění pro pořadatele mimoškolních akcí. Jedná se o ucelený výchovný hudebně vzdělávací pořad pro děti od 6 let. Neplést si s "dětskými baviči", tzn: nerozdávám lízátka ani žádné jiné ceny, nedělám s dětmi soutěže, nesvolávám děti a jejich rodiče na svůj program z jiných aktivit, neohlašuji, kde si kdo má vyzvednout ceny z nějakých soutěží atp.

Reference škol:

"Školní družina 25.ZŠ Chválenická si poprvé objednala hudební program p.Jana Venase ml. Žáci se na prvotní informaci o koncertu moc "netvářili", ale to co nás všechny čekalo - byl skvělý hudební zážitek. Dynamické a pozitivně laděné, veselé a až chvílemi bouřlivé vystoupení zbořilo veškerou nudu. Žáci i paní vychovatelky se spontánně zvedali ze sedaček koncertního sálu a melodie v nás ještě mnoho dní doznívaly. Toto vystoupení určitě stojí za pochvalu - jako výchovně utvářené a s veškerým citem i hudebním umem promyšlené. Děkuji pane "Honzo" Venasi". Bc. Vlasta Mauleová - vedoucí vychovatelka.

Pan Jan Venas ml. na naší škole vystoupil pro žáky 1. stupně. Program se skládal z představení hry na různé hudební nástroje a zpěvu. Žáci měli možnost slyšet hudbu z různých období dějin. Reakce dětí na vystoupení byla velmi pozitivní. Naprosté většině žáků se program líbil. Pan Venas dokázal žáky zaujmout jak produkcí hudby, tak i svými komentáři a celkovou strukturou vystoupení. S kolegy jsme se shodli, že se jedná o profesionála, který umí hudbu dětem přiblížit."
Vojtěch Kolinger, ZŠ Martina Luthera, Plzeň

"Ve čtvrtek 21. 2. se třídy 2. A a 2. B zúčastnily hudebního pořadu pana Jana Venase ml. Vyprávění o vzniku hudby a hudebních nástrojů autor doplňoval zajímavými ukázkami. Děti mohly sledovat, jak se hraje na ukulele, irské bouzouki i na kytaru, a dostalo se i na jejich vlastní doprovod Orffovými nástroji a na zpěv. Na závěr pořadu byly děti vyzvány k tanci, a teprve nyní se projevil temperament některých, do té doby zcela klidných dětí. Všechny se pak vyjádřily, že se jim pořad velmi líbil a že bychom si toto příjemné setkání mohli v budoucnu zopakovat."
Zpracovaly Alena Nosková a Helena Svobodová 28. ZŠ