Výchovný program pro děti ve věku od 11 do 16 let.

Program:
1) Povídání si s dětmi o hudbě, o jejich oblíbených písničkách a interpretech.
2) Jak vznikala hudba. Jak, a na co vše se dá zahrát - následují názorné ukázky.
3) O zpěvu, o rytmických a strunných hudebních nástrojích a jejich použití – ukázky.
4) Akustická a elektrická kytara a jejich použití v různých hudebních stylech – ukázky.
5) Moderní elektronika a její použití při komponování hudby, jak vzniká písnička.
6) Po celou dobu povídání si ukázky hudební tvořivosti, předvádění různých hudebních nástrojů a příslušenství a celkové zapojování dětí do společného muzicírování.


Program je koncipován jednorázově, a to na 45 až 60 minut. Cena na žáka je 40 Kč. Minimální počet žáků je 60 žáků, a to v jedné vyučovací hodině, nebo je rozdělit do dvou skupin, např. 2 x 30. Výuka probíhá v max.dvou vyučovacích hodinách během jednoho dne. Cena za dopravu činí 5kč za 1km. Zvukovou aparaturu a hudební nástroje vozím vlastní.

Cena dopravy činí 5kč na 1km


Kontakt

E-mail:  janvenasml@seznam.cz