Výchovný program pro děti ve věku od 5 do 10 let.

Program:
1) Povídání si s dětmi o hudbě, o jejich oblíbených písničkách a interpretech.
2) Jak vznikala hudba. O rytmických nástrojích.
3) Jak, a na co vše se dá zahrát - následují názorné ukázky, hraní s dětmi.
4) O zpěvu a o drnkacích hudebních nástrojích a jejich použití.
5) Hraní písniček cíleně od historických, přes lidové, až po současné moderní.
6) Po celou dobu povídání si ukázky hudební tvořivosti, předvádění různých hudebních nástrojů a celkové zapojování dětí do společného muzicírování.


Program je koncipován jednorázově, a to na 45 až 60 minut. Cena na žáka je 40 Kč. Minimální počet žáků je 60, a to v jedné vyučovací hodině, nebo je rozdělit do dvou skupin, např. 2 x 30. Výuka probíhá v max.dvou vyučovacích hodinách během jednoho dne. Cena za dopravu je 5kč za 1km. Zvukovou aparaturu a hudební nástroje vozím vlastní.

Cena dopravy činí 5kč na 1km


Kontakt

E-mail:  janvenasml@seznam.cz